Artrosebehandling

Artrose er en sykdom som rammer leddene, spesielt i knær, hofter, hender og ryggrad. Artrose fører til at brusken i leddet blir slitt ned og beinet forandres. Dette kan gi smerter, stivhet, hevelse og bevegelsesvansker. Risikoen for å få artrose øker med alderen, men også overvekt, tidligere skader og arv kan spille inn.

Det finnes ingen kur for artrose, men det finnes behandling som kan lindre symptomene og bedre funksjonen. Behandlingen består av både ikke-medikamentelle og medikamentelle tiltak. De viktigste ikke-medikamentelle tiltakene er å være fysisk aktiv og å redusere vekten hvis man er overvektig. Trening kan styrke musklene rundt leddet, redusere smerten og øke bevegeligheten. Vektreduksjon kan minske belastningen på leddet og forsinke sykdomsprogresjonen.
Medikamentell behandling omfatter smertestillende og betennelsesdempende medisiner, som NSAIDs
(f.eks. ibuprofen, naproksen eller diklofenak). Disse kan tas som tabletter eller smøres på huden. I
noen tilfeller kan kortisoninjeksjoner eller PRP-behandling (platelet rich plasma) være aktuelt. PRP-
behandling innebærer at man injiserer eget blodplasma i leddet for å stimulere tilhelingen.
Artrose er en vanlig og plagsom sykdom, men det finnes mange måter å håndtere den på. Det er viktig å være informert om sykdommen og behandlingsmulighetene, og å ta del i beslutninger om egen helse.

Se på vår side om mediaomtaler når det gjelder følgende behandlingsformer:

Cellular Matrix er en injeksjonsbehandling som kombinerer PRP (platerikt plasma) med
hyaluronsyre i samme injeksjon. Det er en patentert og moderne regenerativ medisin som gir
pasienten stor smertereduksjon, mindre væskedannelse og økt livskvalitet ved mild til
moderat artrose


Artrose

Leddene som hyppigst er påvirket av artrose, er knærne, fingrene (midtledd, ytterledd og tommelens rotledd), stortåens grunnledd og hoftene. Kneartrose er mest vanlig og øker i omfang i befolkningen. Betegnelsen polyartrose brukes når flere ledd er affisert (vanligvis mer enn tre). Artrose i ryggsøylens ledd kalles spondylose og rammer særlig korsryggen og nakken.